Webmaster: Ingemann Schnetler

Senest opdateret 9. januar 2017

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Se billeder fra Studieturen 2015

 her:

Text Box: Tidligere afholdte arrangementer
Text Box: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

Text Box: Kommende arrangementer

Salmemaraton i konfirmandstuen ved Øster Velling Kirke.

Læs mere her!


Se billeder fra ældreudflugten  2014

 

her!

Allierede flyvere skudt ned over Danmark 1939-45

Foredrag af Anders Straarup, Randers i konfirmandstuen, Øster Velling den 14. april 2015.

 

Læs mere her!

21. august 2016.

Sensommermøde i præstegårdshaven, Ø. Velling.

 

Læs mere her!

Se flere billeder her!

13. december 2015 kl.19.30.

De ni læsninger i Grensten Kirke.

 

6. december 2015 Adventsgudstjeneste for børn og voksne.

 

Læs referat af menighedsrådsmøde den 24. november 2016 her!

 

Læs referat af konstituerende møde den 24. november 2016 her!

 

Det nye menighedsråd har konstitueret sig. Læs mere her!

 

 

14. marts 2016. 

Koncert med Gert Hattesen, trompet, Susanne Klausen, fløjte og Rita Rözko på orgel i Grensten Kirke.

Læs mere her!

12. april 2016. 

Foredrag i konfirmandstuen, Øster Velling med sognepræst Karen Holdt Madsen fra Tyrsted-Uth-Endelave.

 

Læs mere her!

 

 

12. juni 2016

Friluftsgudstjeneste

i Fladbro Skov.

 

Læs mere her!

12. januar 2017 kl. 19.30. Salmemaraton i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

24. januar 2017 kl. 19.00. Filmklub i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

5. februar 2017. kl. 19.30. Kyndelmissegudstjeneste i Grensten Kirke.

 

9. februar 2017 kl. 19.30. Salmemaraton i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

7. marts 2017 kl. 19.00. Filmklub i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

1. april 2017 kl. 15.00. Koncert i Hornbæk Sognegård med Michael Sunding og Mads Vinding.

 

7. april 2017. Foredrag med Mette Gocht-Jensen.

23. september 2016.

Rollespillet ’Luther på spil’ for konfirmander.

 

Læs mere her!

19. november 2016.

 

Gospel Workshop i Grensten Kirke med Lene Johnsen. Læs mere her!

Børge Jensen er blevet ansat som sognepræst.

De ni læsninger søndag den 11. december 2016

 

Som optakt til julen fejrer vi 3. søndag i advent ”De ni læsninger” i Grensten kirke: En gudstjeneste over ni udvalgte bibelfortællinger, der fortæller om forholdet mellem Gud og menneske fra skabelsen til Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne vil der være fællessalmer og korindslag. Sognepræst Børge Jensen stod for gudstjenestens læsninger. Den musikalske del blev varetaget af Sct. Mortens Kirkes ungdomskor: Sct. Mortens Kantori, der består af 24 sangere i alderen 18-35 år.

Koret sang kendt og velklingende julemusik af danske komponister og salmedigtere - og på programmet var der også engelsk julemusik af bl.a. John Rutter. Musikken lægger sig op ad De ni bibellæsninger, som fortæller om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse. Koret blev dirigeret af Jørgen Ellekilde, og ved orglet siad Chr. Præstholm.

Anders Straarup 3.jpg

7. december 2016 Koncert i Grensten Kirke med Gudenåkoret

 

Koret er et 4-stemmigt blandet kor, som tæller omkring 40 sangere. Siden 2004 har Lars B. Olesen ledet koret, som repertoiremæssigt spænder vidt. Aftenens program bød bl.a. på danske julesalmer og sange, herunder den nye julesang, som vandt DR’s konkurrence sidste år ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”. Desuden var der engelske Christmas nogle fællessalmer, hvor tilhørerne fik lejlighed til at røre stemmerne.